Salamanca

Domingo III Pascua B

Domingo III Pascua B

2018 Pascua 3 B Descargar hoja

II Domingo Pascua B

II Domingo Pascua B

2018 Pascua 2 B Descargar hoja

Domingo de Pascua

Domingo de Pascua

2018 Pascua 1 B Descargar hoja

Semana Santa

Semana Santa

2018 tríptico de semana santa.pub 2 Descargar hoja

Domingo V Cuaresma T.O.

Domingo V Cuaresma T.O.

2018 Cuaresma 5 B Descargar hoja

Domingo IV Cuaresma T.O.

Domingo IV Cuaresma T.O.

2018 Cuaresma 4 B Descargar hoja